IniREG


Automatická registrace iniSoftware ( Evi8, Sklad8, Obal8, Espi8, RES+, Envita Ovzduší)

Podporovány jsou následující operace. Formální definice je uvedena na stránce Popis služby.